august 2017 29
Standarden DS/EN ISO 15614-1

Standarden DS/EN ISO 15614-1 vedrørende svejseprocedureprøvning er kommet i en 2017-udgave. Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmoniseringen af denne standard er opnået, anvender vi 2006-udgaven, som