iwe.support ApS er et nystartet firma, der har et personale med stor erfaring inden for svejsning. Vi rådgiver din virksomhed vedrørende kvalitetssikring af svejseprocessen og ikke-destruktiv prøvning af de udførte svejsninger. Vi hjælper med at sikre, at hele svejseprocessen og det færdige produkt overholder alle relevante europæiske og internationale standarder. På denne måde optimeres proceskvaliteten, og produkternes sikkerhed garanteres. Med vores assistance bliver dit produkt hurtigere klar til markedsføring, og de samlede omkostninger kan herved holdes nede.

Forkortelsen iwe i vores firmanavn står for International Welding Engineer – med andre ord skal du blot kontakte os, når du har brug for support fra en svejseingeniør.

Vores serviceydelser er rettet mod bygherrer, tilsynsfirmaer, og ikke mindst inspektionsenheder, der fører tilsyn med projektet.