VI TILBYDER

Vi tilbyder serviceydelser inden for ingeniørarbejder, afleveringsforretninger, kvalitetskontrol og tilsyn med forløb af produktionsprocessen.

Vores omfattende projektvejledning kan starte helt fra gennemsyn af krav og frem til og med kvalitetskontrol under produktion og montage:

• Ekstern svejsekoordinator (inspektion og tilsyn)
• Eksaminering af svejsere og operatører af svejseudstyr
• Svejseprocedureprøvning (WPQR)
• Implementering af kvalitetssikringssystemer
• Inspektion af korrosionsbeskyttelse (FROSIO-certificeret) Inspection of anti-corrosion coatings (Kontrol af corrosion og overflade behandling (FROSIO))

Læs mere om de forskellige ydelser herunder.

Ekstern svejsekoordinator

I henhold til standarden DS/EN 1090 er det et krav, at fabrikanter af bærende stål- og aluminiumskonstruktioner har en svejsekoordinator med særlige kvalifikationer. Koordinatoren behøver ikke at være fastansat – opgaven kan varetages af en ekstern svejsekoordinator. Vores svejseingeniører har de nødvendige kompetencer og kvalifikationer til at varetage opgaven som din svejsekoordinator. Gennem et samarbejde med iwe.support ApS kan din virksomhed blive kvalitetscertificeret inden for svejsearbejder efter standarderne DS/EN ISO 3834 og DS/EN 1090.

Svejsekoordinatorens/svejseingeniørens ansvarsområde er følgende:
• Verificering og gennemgang af kravene.
• Teknisk gennemgang af projekter ud fra det svejsemæssige perspektiv.
• Tilsyn med udførelse af svejseopgaver (kontrol og prøvning før, under og efter svejsning).
• Tilsyn med underleverandører, der er involveret i svejseproduktionen.
• Udvikling af produktionsprocesser og udarbejdelse af hertil relateret dokumentation.
• Kontrol med henblik på opfyldelse af kvalitetsmæssige krav.
• Tilsyn med svejsepersonalets kompetencer (kvalificering af svejsere, operatører af svejseudstyr, loddemedarbejdere (hårdlodning) og operatører af udstyr til hårdlodning).
• Udarbejdelse af svejseprocedurespecifikationer – WPS’er – driftsvejledninger, svejse- og kontrolplaner.
• Valg af tilsatsmaterialer og beregning af den nødvendige arbejdsindsats og forbrug af tilsatsmaterialer.
• Tilsyn med svejseudstyr.
• Implementering og ajourføring af standarder for de eksisterende og nye svejseprocesser.

Vi tilbyder svejseingeniørens tilsyn med svejsning hos firmaer.

Eksaminering af svejsere og operatører af svejseudstyr

Vi tilbyder gennemførelse af svejser-/operatør-prøver på din virksomhed i henhold til serien af de europæiske standarder DS/EN ISO 9606-1, -2, -3, -4, -5 og DS/EN ISO 14732.
Svejser-/operatør-prøven består i at kontrollere svejserens/operatørens manuelle færdigheder og evnen til at følge de mundtlige eller skriftlige svejseinstrukser.
Ved bestået prøve bliver der udstedt et svejsecertifikat af en godkendt, akkrediteret tredjepart.

Svejseprocedureprøvning (WPQR)

Inden for området svejseprocedureprøvning tilbyder iwe.support ApS følgende ydelser:

• Afklaring af behov for og omfang af WPQR-procedureprøvning for de udførte svejseopgaver.
• Udarbejdelse af foreløbige svejseprocedurespecifikationer (pWPS’er).
• Tilsyn med og verifikation af forløb af svejseprocessen under WPQR-procedureprøvning.
• Udførelse af den fornødne ikke-destruktive og destruktive prøvning i samarbejde med et godkendt laboratorium.
• Udstedelse af en procedureprøvningsattest (WPQR) for svejsning og prøvning i samarbejde med en godkendt tredjepart,
• Udarbejdelse af svejseprocedurespecifikationer (WPS’er) på grundlag af WPQR’er.

Svejseprocedureprøvning skal implementeres af personer, der fører tilsyn med svejsning i firmaet. Det gælder både før påbegyndelse af den egentlige svejsning i produktionen samt ved implementering af nye teknologier, nyt udstyr eller nye svejsematerialer.

Svejseprocedureprøvning (WPQR) udfører vi i henhold til en serie af standarder DS/EN ISO 15614-1 (-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8). Vi gennemfører en kontrol af svejseproceduren i form af prøvning. Den første fase omfatter udarbejdelse af en foreløbig svejseprocedure (pWPS) i henhold til standarden DS/EN ISO 15609-1 (-2). Herefter får vi udført en prøvesvejsning og prøvning af sømmene på et laboratorium. Efter at processen er afsluttet, udarbejder vi en procedureprøvningsattest (WPQR). På baggrund heraf udarbejder vi svejseprocedurespecifikationer (WPS’er).

Godkendte svejseprocedurer (WPQR), som er blevet kvalificeret med henblik på opfyldelse af kravene i henhold til de europæiske standarder og direktiver, garanterer høj kvalitet og fejlfri udførelse af svejsearbejder.

Implementering af kvalitetssikringssystemer

Inden for kvalitetssikringssystemer tilbyder iwe.support ApS totalløsninger i form af forberedelse og klargøring af virksomhederne til certificering i henhold til følgende standarder: DS/EN ISO 3834 og DS/EN 1090.

Klargøringen omfatter:

• En analyse af firmaet.
• Oplæring af personale.
• Udvikling af systemprocedurer.
• Drøftelse af systemprocedurer.
• Oprettelse af en Kvalitetsbog.
• Interne audits.
• Hjælp under certificering.
• Bistand ved opretholdelse af systemet.

Inspektion af korrosionsbeskyttelse (FROSIO-certificeret)

Vi kan tilbyde en FROSIO-certificeret inspektør, som kan vejlede jer og kontrollere korrosionsbeskyttelsen af jeres stålprodukter (coating, sprøjtemaling osv.).